facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Đá mài phẳng  NORTON 300*32*127 SA46-K13
Đá thẻ trắng KINIK 6*12*150 A120
Đá tím 200*25*32#46 (tổ ong -âm )
Đá tím 200*25*50.8#80
Đá tổ ong 300*32*127#46
Đá trắng  WA-100*3*25# 80
Đá trắng 350*40*127#46 NRT (60HRC)
Đá trắng 350*40*127#60 NRT (60HRC)
Đá trắng WA-  46#7*1/2*1-1/4
Đá trắng WA-  7*3/8*1 1/4#100
Đá trắng WA- 150*13*32#46
Đá trắng WA- 150*20*32#100
Đá trắng WA- 150*20*32#120
Đá trắng WA- 150*20*32#46
Đá trắng WA- 200*20*32 #120
Đá trắng WA- 200*20*32#46
Đá trắng WA- 200*20*32#46
Đá trắng WA- 200*20*32#60
Đá trắng WA- 200*20*32#80
Đá trắng WA- 200*20*50.8#46
Đá trắng WA- 200*20*50.8#60
Đá trắng WA- 200*20*50.8#80
Đá trắng WA- 250*25*32
Đá trắng WA- 250*25*32#60
Đá trắng WA- 300*25*50.8#80
Đá trắng WA- 300*32*76#46
Đá trắng WA- 300*32*76#60
Đá trắng WA- 300*40*127#46
Đá trắng WA- 300*40*76 #60
Đá trắng WA- 305*38*127 #46
Đá trắng WA- 350*40*127#46
Đá trắng WA- 350*40*127#46
Đá trắng WA- 350*40*127#60
Đá trắng WA- 350*40*127#60
Đá trắng WA- 355*38*127 #46
Đá trắng WA- 405*50*127#46
Đá trắng WA- 7*1/4*1-1/4 #46
Đá trắng WA- 7*1/4*1-1/4 #60
Đá trắng WA- 7*1/4*1-1/4 100#
Đá trắng WA- 7*1/4*1-1/4 120#
Đá trắng WA- 7*1/4*1-1/4 180#
Đá trắng WA- 7*1/4*1-1/4 80#
Đá trắng WA- 7*3/8*1-1/4 #46
Đá trắng WA- 7*3/8*1-1/4 #60
Đá trắng WA- 7*3/8*1-1/4 #80
Đá trắng WA- WA60 7*1/8*1 1/4
Đá trắng WA-150*20*32#46 NORTON 60HRC
Đá xám 100*20*32#46
Đá xám 125*13*32#46
Đá xám 125*20*20#46
Đá xám 150*20*32#46
Đá xám 175*20*32#46
Đá xám 200*20*32#46
Đá xám 200*20*32#60
Đá xám 250*25*76#60
Đá xám 300*40*127 #46
Đá xám 350*40*127#46
Đá xám 350*40*127#60
Đá xanh #60-350*40*127
Đá xanh 125*20*32#100
Đá xanh 150*20*32#100
Đá xanh 150*20*32#100
Đá xanh 150*20*32#120
Đá xanh 150*20*32#46
Đá xanh 150*20*32#60
Đá xanh 150*20*32#80
Đá xanh 180*20*32#46
Đá xanh 180*20*32#46
Đá xanh 200*10*32#60
Đá xanh 200*20*32 #100
Đá xanh 200*20*32 #60 KOREA
Đá xanh 200*20*32#120
Đá xanh 200*20*32#120
Đá xanh 200*20*32#46
Đá xanh 200*20*32#60
Đá xanh 200*20*32#60
Đá xanh 200*20*32#80
Đá xanh 200*25*32#80
Đá xanh 200*25*50.8#80
Đá xanh 250*25*32 #80
Đá xanh 490*50*203#60
Đá xanh 7*1/4*1-1/4 #120
Đá xanh 7*1/4*1-1/4 #80
Đá xanh đỏ 100*6
Đá xanh GC120-200*20*32 NORTON
Đá xanh GC46-200*20*32 NORTON
Đá xanh JP 100*20
Đá xanh ngọc 200*20*32#46  tổ ong
Đá xanh ngọc 350*40*127#46 ( tổ ong)
Đá xanh ngọc 350*40*127#60
Đá xanh ngọc 350*40*127#80
Đá xanh ngọc NORTON-DA46-350*40*127 (60HRC)
Đá xanh NORTON-GC120-150*20*31.75

Sản phẩm khác