facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Dầu chống sét, bảo vệ khuôn kim loại 608

 - Công dụng: Silicone 608 Bảo về chống sét cho các loại sản phẩm kim loại, khuôn mẫu... - Dầu chống sét Silicote 608 (Dầu bảo vệ khuôn 608) - Bảo vệ chống sét cho các sản phẩm kim loại, khuôn mẫu. - khi phun cần giữ khoảng cách vòi xịt đến tiếp nhận là 30cm.- Dung tích 450ml - Ứng dụng: Dầu chống sét Silcote 608 bảo vệ chống sét cho các loại sản phẩm kim loại, khuôn mẫu.

Sản phẩm khác