facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Đầu nối ống đồng

Ống đồng nối ren dẫn nước, dầu làm mát khuôn.

 Kích thước tiêu chuẩn ren 1/8'', 1/4'', 3/8'' (PT).

 Chiều dài : 50-60-75-80-100-125-150-175-200-225-250-300

DNOD102 DN đồng 1/4*120
DNOD101 DN ống đồng 1/4*100
DNOD1/4*150 DN ống đồng 1/4*150
DNOD104 DN ống đồng 1/4*175
DNOD1/4*200 DN ống đồng 1/4*200
DNOD106 DN ống đồng 1/4*300
DNOD107 DN ống đồng 1/4*50
DNOD108 DN ống đồng 1/4*60
DNOD109 DN ống đồng 1/4*75
DNOD110 DN ống đồng 1/4*80
DNOD111 DN ống đồng 1/8*100
DNOD112 DN ống đồng 1/8*120
DNOD113 DN ống đồng 1/8*150
DNOD114 DN ống đồng 1/8*175
DNOD115 DN ống đồng 1/8*300
DNOD116 DN ống đồng 1/8*50
DOD101 DN ống đồng 1/8*60
DOD102 DN ống đồng 1/8*70
DNOD117 DN ống đồng 1/8*80
DNOD301 DN ống đồng 3/8*100
DNOD302 DN ống đồng 3/8*125
DNOD303 DN ống đồng 3/8*150
DNOD304 DN ống đồng 3/8*180
DNOD305 DN ống đồng 3/8*200
DNOD306 DN ống đồng 3/8*250

Sản phẩm khác