facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Dưỡng đo bước ren hệ mét 28 lá Niigata
Dưỡng đo bước ren hệ mét 28 lá Niigata
(PITCH GAUGE  M28)
- Mã hàng: M28
- Hiệu: Niigata (SK)/Japan
- Xuất xứ: Trung quốc
- Số lá: 28 lá
- Bước ren: 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85,
0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.75, 1.8, 1.9, 2, 2.5
- Vật liệu: Thép carbon độ cứng cao
- Trọng lượng: 40g
Ứng dụng:
Bộ dưỡng đo bước ren sử dụng để đo bước ren hệ inch: Bulong, Taro, Đầu nối...

Sản phẩm khác