facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Dưỡng đo bước ren in 26 lá Niigata
Dưỡng đo bước ren in 26 lá Niigata
(PITCH GAUGE  W26)
- Mã hàng: W26
- Hiệu: Niigata (SK)/Japan
- Xuất xứ: Trung quốc
- Số lá: 26 lá
- Bước ren: 4, 41/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20
  22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 40, 48, 60
- Vật liệu: Thép carbon độ cứng cao
- Trọng lượng: 40g
Ứng dụng:
Sử dụng để đo bước ren hệ inch: Bulong, Taro..

Sản phẩm khác