facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Mảnh tiện CCMT MAGIA - LAMINA
MÃ SẢN PHẨM CATALOG NR. L S R TOOL HOLDERS CHẾ ĐỘ CẮT
CCMT 060204 NN LT 1000 T0001888 6.00 2.38 0.4
CCMT 09T304 NN LT 1000 T0001889 9.00 3.97 0.4
CCMT 09T308 NN LT 1000 T0001890 9.00 3.97 0.8
CCMT 120404 NN LT 1000 T0001891 12.00 4.76 0.4
CCMT 120408 NN LT 1000 T0001892 12.00 4.76 0.8
CCMT 120412 NN LT 1000 T0001893 12.00 4.76 1.2

NN là mảnh bẻ phoi thông dụng.

Mảnh CCMT là mảnh hình thoi góc mũi 80°, với góc sau dương 7°.

Mảnh tiện CCMT rất thông dụng. Được sử dụng tiện lỗ nhỏ, tiện khỏa mặt, tiện ngoài.

Sản phẩm khác