facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Mảnh tiện CNMM MAGIA- LAMINA
MÃ SẢN PHẨM CATALOG NR. L S R TOOL HOLDERS CHẾ ĐỘ CẮT
CNMM 120412 NR LT 1000 T0001899 12.00 4.76 1.2

NR là chíp bẻ phoi gia công thô.

Mảnh hình thoi góc đỉnh 80°, 1 mặt cắt.

Mảnh tiện CNMM có góc cắt khỏe dùng gia công thô với sự cắt không liên tục, lượng ăn dao cao và chiều sâu cắt lớn.

ỨNG DỤNG GIA CÔNG TINH BÁN TINH THÔ / KHÔNG LIÊN TỤC
CNMM 120412 NR LT 1000
Tinh:
d.o.c. = 0.30 – 1.50 mm
fn = 0.08 – 0.20 mm/rev
Bán tinh:
d.o.c. = 0.70 – 4.50 mm
fn = 0.15 – 0.45 mm/rev
Thô:
d.o.c. = 3.00 – 7.00 mm
fn = 0.35 – 0.70 mm/rev
 Tốt
 Chấp nhận
 Không khuyến cáo

Sản phẩm khác