facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Mảnh tiện CNMP MAGIA- LAMINA
MÃ SẢN PHẨM CATALOG NR. L S R TOOL HOLDERS CHẾ ĐỘ CẮT
CNMP 120408 NN LT 1000 T0001900 12.00 4.76 0.8
CNMP 120408 NN LT 1120M T0004732 12 4.76 0.8
CNMP 120412 NN LT 1000 T0001901 12.00 4.76 1.2
CNMP 120412 NN LT 1120M T0004734 12 4.76 0.12

NN là chíp bẻ phoi chung.

Mảnh CNMP hình thoi góc ở đỉnh 80°, mảnh 2 mặt cắt với góc trước bẻ phoi dương.

Mảnh tiện CNMP tạo ra lực cắt thấp, thích hợp cho gia công nhóm vật liệu chịu nhiệt cao (nhóm S).

ỨNG DỤNG GIA CÔNG TINH BÁN TINH THÔ / KHÔNG LIÊN TỤC
CNMP 120408 NN LT 1000
CNMP 120408 NN LT 1120M
CNMP 120412 NN LT 1000
CNMP 120412 NN LT 1120M
Tinh:
d.o.c. = 0.30 – 1.50 mm
fn = 0.08 – 0.20 mm/rev
Bán tinh:
d.o.c. = 0.70 – 4.50 mm
fn = 0.15 – 0.45 mm/rev
Thô:
d.o.c. = 3.00 – 7.00 mm
fn = 0.35 – 0.70 mm/rev
 Tốt
 Chấp nhận
 Không khuyến cáo

Sản phẩm khác