facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Mảnh tiện CPMT MAGIA-LAMINA
MÃ SẢN PHẨM CATALOG NR. L S R TOOL HOLDERS CHẾ ĐỘ CẮT
CPMT 060204 NN LT 1000 T0003088 6 2.38 0.4
CPMT 060208 NN LT 1000 T0003144 6 2.38 0.8
CPMT 09T304 NN LT 1000 T0003145 9 3.97 0.4
CPMT 09T308 NN LT 1000 T0003146 9 3.97 0.8

NN là mảnh bẻ phoi thông dụng.

Mảnh hình thoi góc 80°, với góc bẻ phoi dương

Mảnh CPMT là mảnh tiện rất thông dụng được sử dụng tiện lỗ nhỏ, tiện khỏa mặt và tiện ngoài.

ỨNG DỤNG GIA CÔNG TINH BÁN TINH THÔ / KHÔNG LIÊN TỤC
CPMT 060204 NN LT 1000
CPMT 060208 NN LT 1000
CPMT 09T304 NN LT 1000
CPMT 09T308 NN LT 1000
 Tinh:
d.o.c. = 0.30 – 1.50 mm
fn = 0.08 – 0.20 mm/rev
Bán tinh:
d.o.c. = 0.70 – 4.50 mm
fn = 0.15 – 0.45 mm/rev
Thô:
d.o.c. = 3.00 – 7.00 mm
fn = 0.35 – 0.70 mm/rev
 Tốt
 Chấp nhận
 Không khuyến cáo

Sản phẩm khác