facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Mảnh tiện DNMG MAGIA-LAMINA


Mảnh DNMG là mảnh tiện rất thông dụng, được sử dụng tiện ngoài, tiện mặt đầu, tiện lỗ.NN là mảnh bẻ phoi thông dụng.

DNMG 110404 NN LT 1000
DNMG 110408 NN LT 1000
DNMG 110408 NN LT 1120M
DNMG 150404 NN LT 1000
DNMG 150404 NN LT 1110S
DNMG 150408 NN LT 1000
DNMG 150408 NX LT 1000
DNMG 150408 NX LT 1110S
DNMG 150408 NX LT 1120M
DNMG 150412 NN LT 1000
DNMG 150412 NN LT 1110S
DNMG 150412 NN LT 1120M
DNMG 150604 NN LT 1000
DNMG 150604 NN LT 1110S
DNMG 150608 NN LT 1000
DNMG 150608 NX LT 1000
DNMG 150608 NX LT 1110S
DNMG 150608 NX LT 1120M
DNMG 150612 NN LT 1000
DNMG 150612 NN LT 1110S
DNMG 150612 NN LT 1120M

Lớp phủ LT 1110S sử dụng gia công vật liệu chịu nhiệt (nhóm S):

 

Lớp phủ LT 1120M sử dụng gia công cho tiện inox (thép không gỉ – nhóm M):

Tinh:
d.o.c. = 0.30 – 1.50 mm
fn = 0.08 – 0.20 mm/rev
Bán tinh:
d.o.c. = 0.70 – 4.50 mm
fn = 0.15 – 0.45 mm/rev
Thô:
d.o.c. = 3.00 – 7.00 mm
fn = 0.35 – 0.70 mm/rev
 Tốt
 Chấp nhận
 Không khuyến cáo

Sản phẩm khác