facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Mũi taro nachi xoắn List 6964
Mũi taro nachi xoắn List 6964
Vật liệu làm taro HSS oxide, màu đen, dùng để taro thép cứng <=40HRC, có thể taro được Inox nhưng không chuyên.
Mũi taro rãnh xoắn, khi taro phoi sẽ đi ngược lên trên, do đó nó phù hợp với lỗ tịt (lỗ không thông)
Dùng taro trên máy Taro, khoan, Phay CNC
Chú ý: không sử dụng mũi taro xoắn để taro bằng tay
   
số thứ tự  
01 Mũi taro nachi xoắn M2x.4
02 Mũi taro nachi  xoắn M3x0.5
03 Mũi taro nachi  xoắn M4x0.7
04 Mũi taro nachi xoắn M5x0.8
05 Mũi taro nachi  xoắn M6x1
06 Mũi taro nachi xoắn M8x1.25
07 Mũi taro nachi xoắn M10x1.5
08 Mũi taro nachi xoắn M12x1.75
09 Mũi taro nachi xoắn M14x2
10 Mũi taro nachi xoắn M16x2
11 Mũi taro nachi xoắn M18x2.5
12 Mũi taro nachi xoắn M20x2.5
13 Mũi taro nachi xoắn M22x2.5
14 Mũi taro nachi xoắn M24x3
15 Mũi taro nachi xoắn M27x3
16 Mũi taro nachi xoắn M30*3.5

Sản phẩm khác