facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

MŨI TARO NÉN PHỦ NI CHUYÊN NHÔM (Thread Forming Taps for Non Ferrous Material)	 YAMAWA
NRSP41.4CB N+RS G4 M 1.4 X 0.3 (B)
NRSP41.7DB N+RS G4 M 1.7 X 0.35 (B)
NRSP42.0EB N+RS G4 M 2 X 0.4 (B)
NRSP52.5FB N+RS G5 M 2.5 X 0.45 (B)
NRSP52.6FB N+RS G5 M 2.6 X 0.45 (B)
NRSP53.0GB N+RS G5 M 3 X 0.5 (B)
NRSP64.0IB N+RS G6 M 4 X 0.7 (B)
NRSP65.0KB N+RS G6 M 5 X 0.8 (B)
NRSP76.0MB N+RS G7 M 6 X 1 (B)
NRSM78.0NB N-RS G7 M 8 X 1.25 (B)
NRSM7010OB N-RS G7 M 10 X 1.5 (B)
NRSM8012PB N-RS G8 M 12 X 1.75 (B)
NRSM7UN6JB N-RS G7 6 - 32UNC (B)
NRSM7UN8JB N-RS G7 8 - 32UNC (B)
NRSM7UNAJB N-RS G7 10 - 32UNF (B)
NRSM7U04NB N-RS G7 1/4 - 20UNC (B)

Sản phẩm khác