facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

MŨI TARO RÃNH XOẮN CHUYÊN CHẠY INOX (Spiral Fluted Taps for Stainless Steels) YAMAWA
MŨI TARO RÃNH XOẮN, OXIDE HÓA BỀ MẶT (Spiral Fluted Taps, Oxided)    
Bitmap
       Thép các bon thấp ~S25C, Thép các bon trung bình S25C~S45C         Thép các bon cao S45C~, thép hợp kim SCM, thép gia nhiệt 25~45HRC
Bitmap        
Bitmap
       Thép không gi (Inox), thép đúc (Cast Steel)
         
* Bề mặt được Oxide hóa, tăng khả năng chống lẹo dao, dầu cắt gọt bám dính tốt trên bề mặt      
* Nếu công việc cần gia công thép các bon là chính và lâu lâu gia công Inox thì đây là lựa chọn tối ưu. Cạnh tranh dòng List 6964 Nachi

 

SUPP2.0E SU+SP M2x0.4 P1
SUPP3.0G SU+SP M3x0.5 P1
SUPQ4.0I SU+SP M4x0.7 P2
SUPQ5.0K SU+SP M5x0.8 P2
SUPQ6.0M SU+SP M6x1 P2
SUMQ8.0N SU-SP M8x1.25 P2
SUMQ010O SU-SP M10x1.5 P2
SUMQ012P SU-SP M12x1.75 P2
SUMQ016Q SU-SP M16x2 P2

Sản phẩm khác