facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

MŨI TARO RÃNH XOẮN LOẠI DÀI (Long Shank Spiral Fluted Taps) YAMAWA
MŨI TARO RÃNH XOẮN LOẠI DÀI (Long Shank Spiral Fluted Taps)
Bitmap

       Thép các bon trung bình S25C~S45C             Thép các bon thấp ~S25C, thép gia nhiệt 25~35HRC, Thép đúc SC, Đồng Cu, Nhôm Al, Hợp kim nhôm AC, ACD

SPP3.0GL15 LS-SP P1 L-150  M 3 X 0.5
SPQ4.0IL15 LS-SP P2 L-150  M 4 X 0.7
SPQ5.0KL15 LS-SP P2 L-150  M 5 X 0.8
SPQ6.0ML15 LS-SP P2 L-150  M 6 X 1
SPQ8.0NL15 LS-SP P2 L-150  M 8 X 1.25
SPQ010OL15 LS-SP P2 L-150  M 10 X 1.5
SPQ012PL20 LS-SP P2 L-200  M 12 X 1.75
SPP3.0GL10 LS-SP P1 L-100  M 3 X 0.5
SPQ4.0IL10 LS-SP P2 L-100  M 4 X 0.7
SPQ5.0KL10 LS-SP P2 L-100  M 5 X 0.8
SPQ5.0KL12 LS-SP P2 L-120  M 5 X 0.8
SPQ6.0ML10 LS-SP P2 L-100  M 6 X 1
SPQ6.0ML20 LS-SP P2 L-200  M 6 X 1
SPQ8.0NL10 LS-SP P2 L-100  M 8 X 1.25
SPQ8.0NL12 LS-SP P2 L-120  M 8 X 1.25
SPQ8.0NL20 LS-SP P2 L-200  M 8 X 1.25
SPQ010OL10 LS-SP P2 L-100  M 10 X 1.5
SPQ010OL12 LS-SP P2 L-120  M 10 X 1.5
SPQ010OL20 LS-SP P2 L-200  M 10 X 1.5
SPQ012PL12 LS-SP P2 L-120  M 12 X 1.75
SPQ012PL20 LS-SP P2 L-200  M 12 X 1.75
SPQ016QL15 LS-SP P2 L-150  M 16 X 2
SPQ016QL25 LS-SP P2 L-250  M 16 X 2

Sản phẩm khác