facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Nam châm
NC-10*10 磁铁. ( nam châm trơn ) D10*10
NC-12*10 磁铁. ( nam châm trơn ) D12*10
NC-20*10 磁铁. ( nam châm trơn ) D20*10
NC-25*20 磁铁. ( nam châm trơn ) D25*20
NC-4*5 磁铁. ( nam châm trơn ) D4*5
NC-40*10*5 磁铁. square 40*10*5
NC-50*24*T10 磁铁. square 50*24*T10

 

NC5*5 Nam châm  5*5
NC10*10 Nam châm 10*10
NC10*2 Nam châm 10*2
NC10*4 Nam châm 10*4
NC12*10 Nam châm 12*10
NC12*3 Nam châm 12*3
NC12*4 Nam châm 12*4
NC15*6.5 Nam châm 15*6.5
NC20*10 Nam châm 20*10
NC20*2 Nam châm 20*2
NC20*3 Nam châm 20*3
NC25*3 Nam châm 25*3
NC25*5 Nam châm 25*5
NC30*10 Nam châm 30*10
NC4*5 Nam châm 4*5
NC40*10*5 Nam châm 40*10*5mm
NC401 Nam châm 40x10x5mm
NC5*2 Nam châm 5*2
NC5*3 Nam châm 5*3
NC-50*24*10 Nam châm 50*24*10 (trắng)
NC6*10 Nam châm 6*10
NC6*10. Nam châm 6*10 rãnh
NC6*4 Nam châm 6*4
NC6*5 Nam châm 6*5
NC6*6 Nam châm 6*6
NC6*8 Nam châm 6*8
NC600KG Nam châm 600kg
NC601 Nam châm 67*50*50
NC8*4 Nam châm 8*4
NC8*8 Nam châm 8*8
NCD20 Nam châm đen phi 20
6925365810023 Nam châm màu lớn

Sản phẩm khác